Váš prehliadač je zastaralý

Prehliadač internet explorer už nie je podporovaný. Použite iné prehliadače, aby ste mohli webovú stránku využívať lepšie.

Vybavovanie reklamácií

Služby riadenia pohľadávok

Činnosť spoločnosti DEKRA v oblasti likvidácie poistných udalostí bola pôvodne založená v roku 1956 a už viac ako 60 rokov úspešne poskytujeme služby likvidácie poistných udalostí poisťovniam, lízingovým spoločnostiam, vládnym agentúram a korporátnym klientom po celom svete. Naši pracovníci pre likvidáciu poistných udalostí disponujú odbornými znalosťami a praktickými skúsenosťami, ktoré našim zákazníkom prinášajú stálu kvalitu.

Vybavovanie poistných udalostí, ktoré sa netýkajú automobilov

Naše európske kancelárie a partnerská sieť vo viac ako 50 krajinách sveta sú dobre vybavené na riešenie poistných udalostí vyplývajúcich zo všetkých druhov poistenia, od poistenia motorových vozidiel, námorného poistenia, poistenia majetku, poistenia zodpovednosti za škodu až po zdravotné poistenie a ďalšie poistenia, ako sú prírodné katastrofy a s nimi súvisiace poistné udalosti. Okrem našich skúseností zabezpečuje DEKRA využívanie najnovších inovatívnych nástrojov a technológií, aby sme dodržali náš kľúčový zákaznícky sľub.

V závislosti od vašich cieľov môžete pri spolupráci so spoločnosťou DEKRA využiť množstvo osvedčených metodík vrátane outsourcingu, prác v teréne, odhaľovania podvodov, služieb právnej ochrany, audítorských služieb, služieb koordinačného centra a znaleckých posudkov.

Kontakt

Michael Stoop

separator

Christian Ritter

separator