Výzva pre Európsku komisiu: Oneskorenie legislatívy má reálne dôsledky na bezpečnosť na cestách

05. 6. 2023 Technológia vozidiel / Nariadenia EÚ

Kontrola vozidiel, cestná polícia a analýza nehôd potrebujú prístup k údajom o vozidle

Európska sieť dopravnej polície ROADPOL, Európska asociácia pre výskum a analýzu nehôd EVU a svetový líder v oblasti kontroly vozidiel DEKRA naliehavo vyzývajú Európsku komisiu, aby prijala špecifickú legislatívu pre sektor mobility, pokiaľ ide o podmienky prístupu k údajom o vozidle, ktoré sú relevantné pre bezpečnosť. „Meškania v legislatívnej oblasti majú reálne dôsledky na bezpečnosť vozidiel a ochranu životného prostredia,“ uvádzajú v liste predsedníčke Európskej komisie Ursule von der Leyenovej. Návrh na rozšírenie legislatívy typového schvaľovania čaká na schválenie, a preto hrozí jeho odloženie až po najbližších európskych voľbách v roku 2024.

Všetky tri vyššie spomenuté organizácie sa zhodli na tom, že táto legislatíva je nevyhnutná na to, aby sa v budúcnosti primerane vykonávali kontroly vozidiel, činnosti dopravnej polície a analýza nehôd. „S čoraz viac sa zväčšujúcou automatizáciou a prepojením vozidiel je prístup k príslušným údajom vo vozidle absolútne nevyhnutný – v opačnom prípade polícia a prokurátori, ako aj organizácie vykonávajúce kontrolu vozidiel a experti na analýzu nehôd nebudú môcť vykonávať svoje pre bezpečnosť dôležité funkcie,“ hovorí generálny riaditeľ DEKRA Stan Zurkiewicz. „Odkladanie európskej legislatívy v tejto veci je v rozpore s našimi spoločnými cieľmi bezpečnosti a udržateľnosti cestnej premávky a je v rozpore so záujmom európskych spotrebiteľov.“
Bez potrebného regulačného rámca by výhradný technický prístup výrobcov k údajom o vozidlách ohrozil plnenie suverénnych a nezávislých úloh. „Nedostatok opatrení zo strany Európskej komisie by viedol k izolovaným riešeniam v závislosti od jednotlivých členských štátov alebo výrobcov vozidiel,“ píše sa v liste.
Európske dopravné policajné zložky musia okrem svojej hlavnej úlohy presadzovať dopravné predpisy aj vyšetrovať dopravné nehody. S rastúcou automatizáciou a konektivitou vo vozidlách sa prístup k údajom stáva v tejto úlohe čoraz dôležitejším faktorom,“ hovorí prezidentka ROADPOL Elvira Zsinkai. „Polícia potrebuje priamy prístup k spoľahlivým údajom o vozidle, aby zabezpečila forenzné dôkazy na rekonštrukciu nehody.“
Prezident EVU Jörg Ahlgrimm zdôrazňuje aj ďalší aspekt: „Na účely určenia príčiny nehody sa údaje generované vo vozidlách stávajú hlavným zdrojom informácií. Analytici nehôd budú môcť zistiť, čo sa stalo, iba ak budú mať k dispozícii príslušné údaje – bez obmedzení zo strany výrobcov alebo poskytovateľov systémov. Čoskoro budeme musieť byť schopní určiť, či v určitom okamihu bolo vozidlo ovládané osobou na sedadle vodiča alebo automatizovaným systémom. Orgány v takýchto prípadoch potrebujú mať jednoduchý a rýchly prístup k relevantným údajom.“
To isté platí pre kontrolu vozidiel, hovorí DEKRA ako svetová jednotka v tejto oblasti, ktorá ročne vykoná viac ako 28 miliónov kontrol v 24 krajinách sveta. „Periodická technická kontrola je životne dôležitým prostriedkom na zabezpečenie toho, aby boli vozidlá počas celého životného cyklu bezpečné a v súlade s environmentálnymi predpismi“, zdôrazňuje generálny riaditeľ DEKRA Zurkiewicz. „Keď systémy vozidla závisia od softvéru, ako sú pokročilé systémy asistentov vodiča a systémy automatizovaného riadenia, orgány a nezávislé kontrolné organizácie potrebujú prístup k dôveryhodným, nezmeneným a nefiltrovaným údajom, aby overili ich správne fungovanie.“
Experti ROADPOL, EVU a DEKRA požadujú prístup zameraný na používateľa a poskytovanie prístupu k údajom podľa takzvaných zásad „FRAND“, čo znamená spravodlivý, primeraný a nediskriminačný prístup.
Organizácie predovšetkým naliehajú na Európsku komisiu, aby bezodkladne predložila návrh sektorovo špecifických právnych predpisov, aby sa zabezpečilo, že ich bude možné postúpiť spoluzákonodarcom v priebehu tohto parlamentného obdobia.