Záchranárska ulička: Pri dopravnej nehode sa počíta každá sekunda!

27. 6. 2023 Doprava a premávka

Oneskorenie pri záchrane obetí dopravnej nehody môže znamenať rozdiel medzi životom a smrťou. Rýchlosť, akou sa záchranné zložky dostanú na miesto vážnej nehody na diaľnici, však závisí aj od toho, či vodiči v zápche zareagujú na situáciu správne. Viete aké pravidlá platia pri vytváraní záchrannej uličky a kde má vodič povinnosť ju vytvoriť?

Blíži sa čas letných dovoleniek a viacerí z nás sa na ne vyberú autom. Častokrát však najmä pri cestách do tých najobľúbenejších destinácií uviazneme na diaľnici v zápche či už z dôvodu preplnených ciest alebo aj možnej dopravnej nehody. Bez ohľadu na dôvod prečo diaľnica „stojí“, nesmieme ako vodiči zabúdať na vytvorenie záchranárskej uličky. Nikdy totiž nevieme predpokladať, čo sa ďaleko pred nami stalo. Je dôležité mať na pamäti, že záchranársku uličku začíname vytvárať už pri výraznejšom spomalení vozidiel a nie až keď vozidlá na diaľnici už stoja alebo nebodaj až keď počujeme za chrbtom húkanie záchranných zložiek.
Veľmi znepokojujúcou je analýza vykonaná nemeckým Červeným krížom, ktorá odhalila, že vytvorenie záchranného koridoru nefunguje približne v 80 percentách prípadov, a to ani desaťročia po jeho zavedení v Nemecku. V 20 percentách analyzovaných prípadov vodiči nereagovali ani na sirény a modré svetlá záchranných zložiek. „Akékoľvek oneskorenie pri záchrane cestujúcich po vážnych dopravných nehodách môže znamenať rozdiel medzi životom a smrťou,“ hovorí Markus Egelhaaf, výskumník nehôd v DEKRA. „Keď vodiči vytvoria záchranný koridor v správnom čase, nielenže zvýšia šance na prežitie obetí, ale urobia si aj službu, pretože v konečnom dôsledku umožnia aj rýchlejšie odstránenie miesta nehody.“ ( zdroj )
Nikdy neviete, kedy sa dostanete do situácie, že budete potrebovať pomoc záchranárov. Pri vážnych dopravných nehodách, ktoré sa na diaľniciach bohužiaľ stávajú takmer denne, je pri záchrane životov rýchlosť poskytnutia zdravotnej pomoci rozhodujúca. Neignorujte preto toto pravidlo cestnej premávky, včasným vytvorením záchranárskej uličky môžete aj vy pomôcť zachrániť ľudský život.
Jednotlivé štáty Európy nemajú úplne zjednotenú legislatívu o vytváraní záchranárskej uličky. V niektorých štátoch ako Nemecko, Švajčiarsko, Rakúsko, Luxembursko, Slovinsko, Česko, Maďarsko a od roku 2020 aj Slovensko je vytvorenie záchranárskej uličky povinnosťou každého vodiča. V štátoch ako napríklad Chorvátsko, Holandsko či Taliansko tento inštitút v zákone chýba a zákon neuvádza žiadnu povinnosť ohľadom umožnenia prejazdu záchranných zložiek. Vo Francúzsku a v Španielsku platí pre vodičov povinnosť umožniť prejazd záchranným vozidlám, ale nie je špecifikované akým spôsobom.

Aké sú pravidlá pri vytváraní záchranárskej uličky?

  • Záchranársku uličku je povinné vytvárať na diaľnici a na cestách mimo obce, ktoré majú dva a viac pruhov v jednom smere.
  • Záchranársku uličku začíname vytvárať už pri výraznejšom spomaľovaní vozidiel alebo pomalej jazde, nie až keď vozidlá stoja v kolóne (keď stojíme v kolóne už nie je dostatok priestoru na manévrovanie a uhnutie s vozidlom do strany).
  • Záchranárska ulička sa vytvára medzi pruhom úplne naľavo a najbližším pravým pruhom. Vozidlá v ľavom pruhu sú povinné sa natlačiť čo najviac naľavo, pričom v prípade potreby môžu krátkodobo vojsť aj na miesta, kde je to inak zakázané (napr. na stredový deliaci pás). Vozidlá v pravom pruhu (resp. pruhoch pri troj a viacprúdovej ceste v jednom smere) sa musia natlačiť naopak čo najviac napravo a taktiež môžu krátkodobo využiť aj inak zakázané miesta (napr. krajnicu). Ako pomôcka pri vytváraní záchrannej uličky nám môže poslúžiť naša pravá ruka. Palec predstavuje ľavý pruh a ostatné prsty pravé pruhy – ulička sa vytvorí medzi palcom a ukazovákom (pozri obrázok).
  • Prejazd záchranárskou uličkou je povolený len vozidlám s právom prednostnej jazdy, ako sú policajti, záchranná zdravotná služba, hasiči, alebo vozidlo zabezpečujúce odstránenie následkov dopravnej nehody alebo inej mimoriadnej udalosti.
  • Vytvorenie záchranárskej uličky platí ako nepísané pravidlo aj v krajinách, kde nie je striktne upravené v zákone.

Pozor aj na sankcie

Na Slovensku sa sankcia za zneužitie záchranárskej uličky môže vyšplhať až na 300 eur a 2 ročný zákaz činnosti. Neoprávnený prejazd záchranárskou uličkou u našich susedov v Čechách je pokutovaný až do výšky 2500 korún (cca 100 eur). V Nemecku je za nevytvorenie záchranného koridoru pokuta až do 200 eur a za jeho zablokovanie až 320 eur plus zákaz činnosti na jeden mesiac. V Rakúsku sú postihy ešte tvrdšie – ak dôjde k obmedzeniu záchranného vozidla, vodičovi hrozí pokuta až 2180 eur.