Dekra Slovensko
Objednať sa na STKPripomenúť termín

STK Bratislava - Petržalka

STK Petržalka

DEKRA Slovensko s.r.o.
Panónska cesta 47 (mapa)
851 04 Bratislava

Kontakt:
02/63 53 20 97- príjem vozidiel
02/63 53 20 98 - Roman Figeľ, vedúci STK
e-mail: stk.petrzalka@dekra.com

Platba je možná v hotovosti alebo platobnou kartou. 
 
- prednostne vykonávame kontroly objednaných zákazníkov. V rámci voľnej kapacity vybavujeme aj neobjednaných zákazníkov.
 
 
Viac info získate:  v našej sekcii  F A Q. 

 
Vozidlá ADR, CEMT sa pristavujú do 12,00 po telefonickej objednávke.

  Pristavovanie
vozidiel
Prevádzková
doba
Pondelok 7:00 - 14:30 7:00 - 15:30
Utorok 7:00 - 14:30 7:00 - 15:30
Streda 7:00 - 17:00 7:00 - 18:00
Štvrtok 7:00 - 14:30 7:00 - 15:30
Piatok 7:00 - 14:30 7:00 - 15:30


Obedňajšia prestávka je od 12:00 do 12:30.Cenník technických kontrol (TK) cestných vozidiel / Bratislava-Petržalka

V cene je započítaná nálepka aj osvedčenie.
 

TK pravidelné a TK zvláštne v plnom rozsahu

kategória vozidla

Cena s DPH (EUR)

motocykle, ľahké trojkolky a ľahké štvorkolky

L1e, L3e, L4e, L2e, L6e

29,00

osobné, dodávkové, trojkolky a štvorkolky

M1,N1,L5e, L7e

40,00

osobné a dodávkové s LPG alebo CNG

M1, N1

49,00

ľahké prípojné do 0,75 t (1,5 t*)

O1, R1*

20,00

nákladné a autobusy

N2, N3, M2, M3

70,00

prípojné nad 0,75 t

O2, O3, O4

40,00

traktory kolesové

T1, T2, T3, T4, T5

70,00

traktorové prípojné

R2, R3, R4

40,00

traktory pásové a pracovné stroje

C1, C2, C3, C4, C5, Ps

70,00

skútre snežné

Ls

55,00

historické vozidlá

 

technická kontrola vozidla s pravostranným riadením

 

technická kontrola vozidla so zápisom výnimiek

všetky

 

M1

 

všetky

60,00

 

200,00

 

200,00

TK vozidiel na prepravu nebezpečných vecí – ADR

motorové vozidlá na prepravu nebezpečných vecí (ADR)

N1, N2, N3

150,00

prípojné vozidlá na prepravu nebezpečných vecí (ADR)

O1, O2, O3, O4

150,00

TK vozidiel na vydanie prepravného povolenia – ECMT

nákladné motorové vozidlá, ťahače

N2, N3

135,00

prípojné vozidlá za nákladné motorové vozidlá a ťahače

O3, O4

90,00

TK opakované a TK zvláštne v čiastočnom rozsahu

všetky vozidlá, ak nie sú predmetom kontroly i brzdy (skupina 1)

všetky

15,00

vozidlá kat. L,M1,N1,O1,O2 ak sú predmetom kontroly i brzdy 
(skupina 200)

všetky

20,00

vozidlá kat. M2,M3,N2,N3,O3,O4,T,R, ak sú predmetom kontroly aj brzdy (skupina 1) + všetky vozidlá po predchádzajúcej pravidelnej TK v inej STK

 

motorové vozidlá na prepravu nebezpečných vecí (ADR) z inej STK

prípojné vozidlá na prepravu nebezpečných vecí (ADR) z inej STK

všetky

 

  

N1, N2, N3

O1, O2, O3, O4

35,00

 

 

150,00

150,00

TK administratívne a TK administratívne opakované

všetky vozidlá, ak je účelom kontroly vydanie viac ako jedného dokladu

všetky

15,00

všetky vozidlá, po predchádzajúcej pravidelnej TK individuálne dovezeného vozidla v tejto STK

 

motorové a prípojné vozidlá na prepravu nebezpečných vecí (ADR) z inej STK

všetky

 

N1,N2,N3,O1,O2,O3,O4

5,00

 

80,00

Súvisiace služby

vystavenie opisu protokolu o technickej kontrole

 

7,00

pridelenie nálepky EURO "III","IV","V"

 

8,00

Cenník emisných kontrol cestných vozidiel / Bratislava-Petržalka

 

V cene je započítaná nálepka aj osvedčenie.

 

EK pravidelné a EK zvláštne v úplnom rozsahu a EK opakované z iného PEK

kategória vozidla1)

Cena s DPH (EUR)

EK benzín a/alebo plyn BEZKAT, NKAT

M1, N1

45,00

EK benzín a/alebo plyn RKAT, RKAT + OBD

M1, N1

49,00

EK-všetky druhy pohonu,všetky emisné systémy*)

M1,N1,

40,00

EK - všetky druhy pohonu, všetky emisné systémy

N2, N3, M2, M3, T

50,00

EK opakované v rozsahu pôvodnej EK pravidelnej a EK zvláštne v čiastočnom rozsahu

EK - všetky druhy pohonu, všetky emisné systémy

M1, N1

20,00

EK - všetky druhy pohonu, všetky emisné systémy

N2, N3, M2, M3, T

30,00

EK administratívne a EK administratívne opakované

všetky vozidlá, ak je účelom kontroly vydanie viac ako jedného dokladu

všetky

15,00

všetky vozidlá, po predchádzajúcej pravidelnej EK individuálne dovezeného vozidla v tejto STK

všetky

5,00

Súvisiace služby

vystavenie opisu protokolu o emisnej kontrole

7,00

*) okrem položky EK benzín a/alebo plyn BEZKAT, NKAT, RKAT, RKAT + OBD

Ceny za doplnkové výkony, služby a tovar

Cena s DPH (EUR)

pridelenie a vystavenie nízkoemisnej plakety pre SRN

15,00

pridelenie a vystavenie nízkoemisnej plakety pre Rakúsko

33,60

technické údaje vozidla v rozsahu ZTO

34,00

doplnenie technických údajov pri dovoze

6,00

test tlmičov

8,00

poradenstvo, konzultácie (hodinová zúčtovacia sadzba)

40,00

predobhliadka vozidla

 

Dezinfekcia vozidla ozónom

24,00

 

8,00

Všeobecné podmienky cenníka