Dekra Slovensko
Objednať sa na STKPripomenúť termín

STK Spišská Nová Ves

STK Spišská Nová Ves

DEKRA Slovensko s.r.o.
Duklianska ulica 57 (mapa)
052 01 Spišská Nová Ves

Kontakt:
053/442 50 07
053/442 50 31- príjem vozidiel
Ing. Matúš Rerko, vedúci STK

e-mail: stk.s.n.ves@dekra.com

  

Platba je možná v hotovosti alebo platobnou kartou.

 
   
Vážení zákazníci, 
   
naše STK sú otvorené. 
Zákaz vychádzania sa na STK  NEVZŤAHUJE,
podľa vyhlášky ÚVZ SR je cesta na STK  POVOLENÁ

Tešíme sa na vašu návštevu.   

   

- vykonávame kontroly iba vopred objednaných zákazníkov.

dočasne vykonávame dovozové kontroly ("zo zahraničia"), vozidlá medzinárodnej prepravy a kontroly ADR po vykonanej dezinfekcii ozónom na našej stanici.

 

 Viac info získate:  v našej sekcii  F A Q.

  

Zákazníci, ktorí sú objednaní na presný čas cez INTERNET, sa musia pred vykonaním kontroly preukázať potvrdzujúcou SMS alebo mailom.

Na ADR sa môžete objednať telefonicky alebo osobne.


Cena TK a EK od 70 
*platí pre osobné vozdidlá do 3,5t
Objednať termín STK
STANICA SPIŠSKÁ NOVÁ VES


  Pristavovanie
vozidiel
Prevádzková
doba
Pondelok 7:00 - 14:30 7:00 - 15:30
Utorok 7:00 - 14:30 7:00 - 15:30
Streda 7:00 - 17:00 7:00 - 18:00
Štvrtok 7:00 - 14:30 7:00 - 15:30
Piatok 7:00 - 14:30 7:00 - 15:30


 Obedňajšia prestávka je v trvaní 30 minút medzi 11:00 a 13:00 hod.


Cenník technických kontrol (TK) cestných vozidiel / Spišská Nová Ves

 

V cene je započítaná nálepka aj osvedčenie.

 

TK pravidelné a TK zvláštne v plnom rozsahu

kategória vozidla

Cena s DPH (EUR)

motocykle, ľahké trojkolky a ľahké štvorkolky

L1e, L3e, L4e,bL2e, L6e

28,00

osobné, dodávkové, trojkolky a štvorkolky

M1, N1, L5e, L7e

37,00

osobné a dodávkové s LPG alebo CNG

M1, N1

42,00

ľahké prípojné do 0,75 t (1,5 t*)

O1, R1*

18,00

nákladné a autobusy

nákladné a autobusy s LPG alebo CNG

N2, N3, M2, M3

60,00

65,00

prípojné nad 0,75 t

O2

27,00

prípojné nad 0,75 t

O3, O4

38,00

traktory kolesové

T1, T2, T3, T4, T5

50,00

traktorové prípojné R2, R3, R4 38,00
traktory pásové a pracovné stroje C1, C2, C3, C4, C5, Ps 55,00

skútre snežné

Ls

40,00

historické vozidlá

 

technická kontrola vozidla s pravostranným riadením

 

technická kontrola vozidla so zápisom výnimiek

všetky

 

M1

 

všetky

54,00

 

200,00

 

200,00

TK vozidiel na prepravu nebezpečných vecí – ADR

motorové vozidlá na prepravu nebezpečných vecí (ADR)

N1, N2, N3

145,00

prípojné vozidlá na prepravu nebezpečných vecí (ADR)

O1, O2, O3, O4

125,00

TK vozidiel na vydanie prepravného povolenia – ECMT

nákladné motorové vozidlá, ťahače

N2, N3

110,00

prípojné vozidlá za nákladné motorové vozidlá a ťahače

O3, O4

70,00

TK opakované a TK zvláštne v čiastočnom rozsahu

všetky vozidlá, ak nie sú predmetom kontroly i brzdy (skupina 1)

všetky

10,00

vozidlá kat. L,M1,N1,O1,O2 ak sú predmetom kontroly i brzdy 
(skupina 200)

všetky

18,00

vozidlá kat. M2,M3,N2,N3,O3,O4,T,R, ak sú predmetom kontroly aj brzdy (skupina 1) + všetky vozidlá po predchádzajúcej pravidelnej TK v inej STK

 

motorové vozidlá na prepravu nebezpečných vecí (ADR) z inej STK

prípojné vozidlá na prepravu nebezpečných vecí (ADR) z inej STK

všetky

 

 

N1, N2, N3

O1, O2, O3, O4

32,00

 

 

145,00

125,00

TK administratívne a TK administratívne opakované

všetky vozidlá, ak je účelom kontroly vydanie viac ako jedného dokladu

všetky

17,00

všetky vozidlá, po predchádzajúcej pravidelnej TK individuálne dovezeného vozidla v tejto STK

 

motorové a prípojné vozidlá na prepravu nebezpečných vecí (ADR) z inej STK

všetky

 

N1,N2,N3,O1,O2,O3,O4

6,00

 

80,00

Súvisiace služby

vystavenie opisu protokolu o technickej kontrole

 

5,00

pridelenie nálepky EURO "III", "IV", "V"

 

4,00
Cenník emisných kontrol (EK) cestných vozidiel / Spišská Nová Ves

 

V cene je započítaná nálepka aj osvedčenie.

 

EK pravidelné a EK zvláštne v úplnom rozsahu a EK opakované z iného PEK

kategória vozidla1)

Cena s DPH (EUR)

EK benzín a/alebo plyn BEZKAT, NKAT

EK benzín a/alebo plyn RKAT, RKAT-OBD

M1, N1

M1, N1

31,00

36,00

EK - etky druhy pohonu, etky emisné systémy *)

M1, N1,

33,00

EK - všetky druhy pohonu, všetky emisné systémy

N2, N3, M2, M3, T

40,00

EK opakované v rozsahu pôvodnej EK pravidelnej a EK zvláštne v čiastočnom rozsahu

EK - všetky druhy pohonu, všetky emisné systémy

M1, N1

15,00

EK - všetky druhy pohonu, všetky emisné systémy

N2, N3, M2, M3, T

25,00

EK administratívne a EK administratívne opakované

všetky vozidlá, ak je účelom kontroly vydanie viac ako jedného dokladu

všetky

17,00

všetky vozidlá, po predchádzajúcej pravidelnej EK individuálne dovezeného vozidla v tejto STK

všetky

6,00

Súvisiace služby

vystavenie opisu protokolu o emisnej kontrole

5,00

*) okrem položky EK benzín a/alebo plyn BEZKAT, NKAT, RKAT, RKAT-OBD

Ceny za doplnkové výkony, služby a tovar

Cena s DPH (EUR)

pridelenie a vystavenie nízkoemisnej plakety pre SRN

15,00

pridelenie a vystavenie nízkoemisnej plakety pre Rakúsko

33,60

technické údaje vozidla v rozsahu ZTO

34,00

doplnenie technických údajov pri dovoze

16,00

poradenstvo, konzultácie (hodinová zúčtovacia sadzba)

 

Dezinfekcia vozidla ozónom

40,00

 

7,00

  
Všeobecné podmienky cenníka