Dekra Slovensko
Objednať sa na STKPripomenúť termín

STK Žilina

STK Žilina

DEKRA Slovensko s.r.o.

Hruštiny 31 (mapa)
010 08 Žilina

Kontakt:
041/565 03 35
041/565 03 36
041/565 03 37
Ing. Michal Macošinec, vedúci STK
e-mail:
stk.zilina@dekra.com

  
Platba je možná v hotovosti alebo platobnou kartou.
 
 
NOVÉ OTVÁRACIE HODINY:

Každý pracovný deň od 6:00 do 22:00. 

   
Vážení zákazníci, 
   
naše STK sú otvorené. 
Zákaz vychádzania sa na STK  NEVZŤAHUJE,
podľa vyhlášky ÚVZ SR je cesta na STK  POVOLENÁ

Tešíme sa na vašu návštevu.

  

Prosím, venujte zvýšenú pozornosť pri zadávaní EČV do internetového objednávkového systému. V prípade, že sa skutočné EČV nebude zhodovať so zadanou objednávkou, takéto vozidlo nebudeme akceptovať a neskontrolujeme ho. Ďakujeme za pochopenie.

 
Viac info získate:  v našej sekcii  F A Q

  


Vozidlá ADR sa pristavujú po telefonickej objednávke do 13:00.

Objednať termín STK 

STANICA ŽILINA

  Pristavovanie
vozidiel
Prevádzková
doba
Pondelok 6:00 - 20:00 6:00 - 22:00
Utorok 6:00 - 20:00 6:00 - 22:00
Streda 6:00 - 20:00
6:00 - 22:00
Štvrtok 6:00 - 20:00 6:00 - 22:00
Piatok 6:00 - 20:00 6:00 - 22:00

Cenník technických kontrol (TK) cestných vozidiel / Žilina

 

V cene je započítaná nálepka aj osvedčenie.

 

TK pravidelné a TK zvláštne v plnom rozsahu

kategória vozidla

Cena s DPH (EUR)

motocykle, ľahké trojkolky a ľahké štvorkolky

L1e, L3e, L4e,bL2e, L6e

30,00

osobné, dodávkové, trojkolky a štvorkolky

M1, N1, L5e, L7e

45,00

osobné a dodávkové s LPG alebo CNG

M1, N1

50,00

ľahké prípojné do 0,75 t (1,5 t*)

O1, R1*

18,00

nákladné a autobusy

N2, N3, M2, M3

65,00

nákladné a autobusy s LPG alebo CNG

N2, N3, M2, M3

70,00

prípojné nad 0,75 t

prípojné nad 0,75 t

O2

O3, O4

40,00

50,00

traktory kolesové

T1, T2, T3, T4, T5

50,00

traktorové prípojné

traktory pásové a pracovné stroje

R2, R3, R4

C1, C2, C3, C4, C5, Ps

40,00

80,00

vozidlá s obmedzenou prevádzkou (traktor bez značiek)

skútre snežné

historické vozidlá

 

technická kontrola vozidla s pravostranným riadením

 

technická kontrola vozidla so zápisom výnimiek

všetky

Ls

všetky

 

M1

 

všetky

150,00

100,00

100,00

 

200,00

 

200,00

TK vozidiel na prepravu nebezpečných vecí – ADR

motorové vozidlá na prepravu nebezpečných vecí (ADR)

N1, N2, N3

170,00

prípojné vozidlá na prepravu nebezpečných vecí (ADR)

O1, O2, O3, O4

135,00

TK vozidiel na vydanie prepravného povolenia – ECMT

nákladné motorové vozidlá, ťahače

N2, N3

130,00

prípojné vozidlá za nákladné motorové vozidlá a ťahače

O3, O4

80,00

TK opakované a TK zvláštne v čiastočnom rozsahu

všetky vozidlá, ak nie sú predmetom kontroly i brzdy (skupina 1)

všetky

14,00

vozidlá kat. L,M1,N1,O1,O2 ak sú predmetom kontroly i brzdy 
(skupina 200)

všetky

23,00

vozidlá kat. M2,M3,N2,N3,O3,O4,T,R, ak sú predmetom kontroly aj brzdy (skupina 1) + všetky vozidlá po predchádzajúcej pravidelnej TK v inej STK

 

motorové vozidlá na prepravu nebezpečných vecí (ADR) z inej STK

prípojné vozidlá na prepravu nebezpečných vecí (ADR) z inej STK

všetky

 

 

N1, N2, N3

O1, O2, O3, O4

40,00

 

 

170,00

135,00

TK administratívne a TK administratívne opakované

všetky vozidlá, ak je účelom kontroly vydanie viac ako jedného dokladu

všetky

25,00

všetky vozidlá, po predchádzajúcej pravidelnej TK individuálne dovezeného vozidla v tejto STK všetky 13,00

všetky vozidlá, po predchádzajúcej pravidelnej TK v tejto STK (prepis, výmena čelného skla)

 

motorové a prípojné vozidlá na prepravu nebezpečných vecí (ADR) z inej STK

všetky

 

N1,N2,N3,O1,O2,O3,O4

13,00

 

80,00

Súvisiace služby

vystavenie opisu protokolu o technickej kontrole

 

10,00

pridelenie nálepky EURO "III", "IV", "V"

 

8,00
Cenník emisných kontrol (EK) cestných vozidiel / Žilina

 

V cene je započítaná nálepka aj osvedčenie.

 

EK pravidelné a EK zvláštne v úplnom rozsahu a EK opakované z iného PEK

kategória vozidla1)

Cena s DPH (EUR)

EK benzín a/alebo plyn BEZKAT, NKAT

M1, N1

35,00

EK benzín a/alebo plyn RKAT, RKAT + OBD

M1, N1

48,00

EK - etky druhy pohonu, etky emisné systémy *)

M1, N1,

35,00

EK - všetky druhy pohonu, všetky emisné systémy

N2, N3, M2, M3, T

50,00

EK opakované v rozsahu pôvodnej EK pravidelnej a EK zvláštne v čiastočnom rozsahu

EK - všetky druhy pohonu, všetky emisné systémy

M1, N1

20,00

EK - všetky druhy pohonu, všetky emisné systémy

N2, N3, M2, M3, T

30,00

EK administratívne a EK administratívne opakované

všetky vozidlá, ak je účelom kontroly vydanie viac ako jedného dokladu

všetky

25,00

všetky vozidlá, po predchádzajúcej pravidelnej EK individuálne dovezeného vozidla v tejto STK všetky 13,00
všetky vozidlá, po predchádzajúcej pravidelnej EK v tejto STK (prepis, výmena čelného skla) všetky 13,00

Súvisiace služby

vystavenie opisu protokolu o emisnej kontrole

10,00

*) okrem položky EK benzín a/alebo plyn BEZKAT, NKAT, RKAT, RKAT + OBD

Ceny za doplnkové výkony, služby a tovar

Cena s DPH (EUR)

pridelenie a vystavenie nízkoemisnej plakety pre SRN

15,00

pridelenie a vystavenie nízkoemisnej plakety pre Rakúsko

33,60

technické údaje vozidla v rozsahu ZTO

34,00

doplnenie technických údajov pri dovoze

12,00

poradenstvo, konzultácie (hodinová zúčtovacia sadzba)

Dezinfekcia vozidla ozónom

40,00

8,00

  
Všeobecné podmienky cenníka